قابلیت استفاده با یک دست به دلیل بارگذاری اهرم های موازی
دارای دسته ارگئومیک
دارای دو دکمه برای شلیک و نمونه برداری در جلو و عقب دستگاه
دارای خاصیت اکوژن جهت سهولت استفاده در سونوگرافی
سوزن مدرج جهت کنترل نفوذ
استریل شده توسط ETO با عمر مفید 5 سال