دستگاه فیزیوتراپی 5 کاناله 125 هرتز برجیس مدل ST90دستگاه فیزیوتراپی 5 کاناله 125 هرتز برجیس BERJIS کد 886