پین کاتر بزرگ ( LARGE PIN CUTTER )
پین کاتر بزرگ Large pin cutter ، bolt cutter ، rod cutter :
دارای دسته های بلند با لولا های دابل اکشن و لبه های برنده کوچک و تیز می باشد .
مورد استفاده : جهت بریدن پین ها ورادهای ضخیم کار برد دارد .