لیزر پیکوشورلیزر پیکوشور


 

پیکوشور یا لیزر پیکوشور چیست؟

پیکوشور اولین و تنها لیزر پیکوثانیه در رشته زیبایی شناسی برای حذف تتوها و حذف ضایعات و رنگدانه های خوش خیم به صورت ایمن و موثر می باشد. همچنین برای حذف اسکار آکنه، چین و چروک و روش درمانی احیای پوست صورت و بدن می باشد. آزمایشات و داده های کلینیکال گفته های بالا را قوت بخشیده و تا به امروز تایید می کنند.

پیکوشور یک تکنولوژی تایید شده FDA می باشد که به صورت باور نکردنی از پالس های لیزری کوتاه ( یک تریلینیوم ثانیه بر عرض) استفاده می کند. که این کار را برای ضربه زدن به ذرات جوهر تتو زیر پوست انجام می دهد که این پالس لیزری با فشاری مهیبی انجام می گیرد. که رنگدانه های بزرگ به ذرات بسیار کوچک و ریزی تبدیل می شوند و سپس این ذرات ریز توسط سیستم ایمنی بدن جذب و محو می شود.