نخ لیفت کاگ 18/100سایز 12d+(بسته 10عددی)نخ لیفت کاگ 18/100سایز 12d+(بسته 10عددی)