دستگاه فیزیوتراپی استیمولاتور ۵ کانال برجیس مدل ST90استیمولاتور ۵ کانال برجیس مدل ST90


دستگاه پرتابل پنج کانال

دارای برنامه Faradic ، Tens

قابلیت تنظیم زمان Hold از ١ ثانیه تا ١٠ ثانیه

قابلیت تنظیم زمان Rest از ٠ ثانیه تا ١٠ ثانیه

قابلیت ایجاد جریان IDC

قابلیت تنظیم فرکانس و پهنای پالس سیگنال خروجی