پد اسپانتکس (اسفنجی) دو رو فرانسویپد اسپانتکس اسفنجی


پد اسپونتکس فرانسه با توجه به دارا بودن ویژگی هایی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت مورد استفاده ی فیزیوتراپیست ها قرار می گیرد.

این ویژگی ها به شرح زیر می باشند:

• کیفیت بالای پارچه سلولوزی آن
• نوع بافت آن که موجب پخش شدن جریان می شود.
• قدرت جذب بالا
• خاصیت آنتی باکتریال که قابلیت استفاده مکرر در پکیج های لوازم شخصی را دارد.