کتتر سالپینگوگرافیکتتر سالپینگوگرافی


  • تولیدکننده: PANPAC MEDICAL CORPORATION
  • مدل کالا: HSG-Catheter
  • ساخت کشور تایوان
  • در مدلهای F7 / F5