• تولیدکننده: PANPAC MEDICAL CORPORATION
  • مدل کالا: preferred-Curette
  • ساخت کشور تایوان
  • در سایز 1/2